Distriktet

Dagtilbuds Distrikt Havrehed består af 4 børnehuse, Børnehusene Adamsminde, Hårslev, Veflinge og Kernen, samt 10 dagplejere, hvoraf den ene fungerer som gæstedagplejer. Derudover er der ansat to distriktspædagog og en ressourcepædagoger, som er i tæt samarbejde med ledelse og børnehusenes pædagogiske medarbejdere.

Børnehuset Adamsminde er en integreret institution beliggende i Morud by.

Børnehuset Hårslev er et mindre børnehus beliggende lidt uden for Hårslev by

Børnehuset Kernen er en integreret institution beliggende i Morud by.

Børnehuset Veflinge er et mindre børnehus, beliggende i Veflinge by.

Vores børnehuse, dagplejerne og skolen har et tæt samarbejde om distriktets børn og specifikt i forhold til barnets overgange fra hjemmet og mellem institution og skole.

Vi har fokus på læring gennem leg, udviklende læringsmiljøer og stærke børnefællesskaber. Havrehed ligger i et naturskønt område som vi bruger aktivt. 

De pædagogiske medarbejdere er optaget af et stærkt arbejdsfællesskab med fokus på kerneopgaven. Distriktet vægter et åbent og ærligt forældresamarbejde.

 

Information

Ledelsen

Dagtilbudsleder, Distrikt Havrehed

Gitte Kristensen

Pædagogisk Leder, Børnehuset Kernen

Anette Lægaard Sørensen,

Pædagogisk Leder, Børnehusene Veflinge og Hårslev

Nadine Zornig Sylvestersen

Pædagogisk Leder, Børnehuset Adamsminde

John-Thomas Errebo

Ressource- og Distriktspædagoger

Ressourcepædagog

Marianne Mortensen

Ressourcepædagog

Louise Andreasen

Distriktspædagog

Sine Modberg Bryld