Bestyrelse

Her kan du se hvem der sidder i vores forældrebestyrelse og læse referater fra bestyrelsesmøderne.

Medlemmer

Formand: Rasmus Grundsøe Mikkelsen – far til Olivia og Ingrid og repræsentant for vuggestuen i Børnehuset Kernen 

rgp@spks.dk  

Næstformand: Victoria Sonne – mor til Nora og repræsentant for børnehaven i Børnehuset Adamsminde

victoria.sonne@gmail.com

Øvrige medlemmer af forældrebestyrelsen:

Stephanie Nielsen – mor til Nanna og repræsentant for Børnehuset Veflinge 

stephanieogandy@icloud.com

Kristine Bennetzen Christensen – mor Marie og repræsentant for dagplejen  

kristinechristensen1@hotmail.com

Caroline Bang Pedersen – mor til Emily og Laura og repræsentant for børnehaven i Børnehuset Kernen 

cdodense@gmail.com

Diana Pøhsgaard – mor til Astrid og repræsentant for Børnehuset Hårslev 

dianapoehlsgaard@gmail.com

Michael Mrzyglod – far til Valdemar og Frederik og repræsentant for vuggestuen i Børnehuset Adamsminde 

Mschebye86@gmail.com

Suppleanter:

Sisse Grønlund – mor til Alva og Clara – Børnehuset Kernen 

sisseg@outlook.com

Anette Buse – mor til Lilli og Karl Emil – Børnehuset Veflinge og dagpleje 

anettefroberglarsen@gmail.com

Medarbejderrepræsentanter:

Anne Caspersen, pædagog i vuggestuen, Børnehuset Adamsminde  ancca@nordfynskommune.dk

Bente Schønemann, dagplejer  bschoe@nordfynskommune.dk

Tinna Pasfall, pædagog i børnehaven, Børnehuset Adamsminde  tisoer@nordfynskommune.dk

Gitte Kristensen, dagtilbudsleder  ghk@nordfynskommune.dk

 

Referater fra bestyrelsesmøder 2023