Børnehuset Kernen

Integreret institution 0-6 år

Velkommen til Børnehuset Kernen

Børnehuset Kernen er normeret til 29 vuggestuebørn med 8 ansatte, 63 børnehavebørn med 10 ansatte og er beliggende i Morud by. Børnehuset er kendetegnet ved vores store legepladser, indrettet med små læringsmiljøer hvor der er plads til masser af leg og fordybelse. Børnehavebørnene er fordelt på tre stuer og vuggestuebørnene på to stuer. Vi er optaget af legen og den legende tilgang, at alle børn danner tætte relationer og oplever at være en del af et fællesskab. Stuerne imellem samarbejder i perioder i relationsgrupper, så der også knyttes gode relationer og venskaber på tværs af stuer og børns aldersgrupper.

Information

Kontakt

Børnehuset Kernen

Frugthaven 16, 5462 Morud

Stuer:

  • Pigeon: 21129317
  • Guldborg: 21704790
  • Filippa: 21704787
  • Æblekernen: 21704788
  • Æbleblomst: 21704785

Dagtilbudsleder, Distrikt Havrehed

Gitte Kristensen

Pædagogisk Leder, Børnehuset Kernen

Anette Lægaard Sørensen,